Дизайнът – изкуство на баланса и компромисите

Дизайнът – изкуство на баланса и компромисите

Интериорният дизайн е едновременно изкуство и наука, които имат за цел да превърнат пространството в сградата в по-функционална и естетически издържана среда. Заради тази своя комплексност, върху на пръв поглед лесния занаят, не бива да се подхожда лекомислено.

Защо е изкуство и наука, а не само едно от двете?

Нека започнем с изкуството. Негови характеристики и цели са креативността, въображението, красотата, емоцииите, чувствата и т.н. Именно затова е трудно да се вкара в рамки и оценката за него е субективна. За интериорния дизайн често може да се каже същото. За разлика от по-свободните изкуства обаче, тук естетиката не е най-важният фактор, колкото и да изглежда, че това е основната цел.

Четирите основни опорни точки на дизайна са функция, конструкция, естетика и цена. Да, естетиката е важна, но се тълкува по различен начин от различните хора. Без да бъде омаловажавано нейното значение, тя се нарежда далеч не на първо място по значимост. Функционалността, освен че е от първостепенна важност, нейното оценяване е много по-обективно – тя видимо или работи добре, или не. В една болница например, ако коридорът не е достатъчно широк, за да мине носилка с болен, не може човек да притвори очи и да каже, че функционалното решение е добро.

Следващото нещо, с което не бива да се прави компромис в името на естетиката, е конструктивната устойчивост. Тук „сухата“ науката пряко се намесва в изкуството. Затова и дизайнът е баланс – изпадането в крайности води или до „скучни“ практични решения, или до ексцентрични и гръмки, които обаче не са добре подплатени конструктивно. Удачно е да се отбележи, че в зависимост от типа сграда,както и хората, които ще я обитават, везните могат да се наклоняват малко повече към едната или другата крайност. Перфектният баланс не винаги е златната среда.

Има и още два фактора, които са изключително подценявани в академичните среди, но „дърпат конците“ в реалността – цената и общуването. Без да се вземе под внимание фактът, че дизайнът трябва да се продаде, за добро или лошо, колкото и перфектен да е балансът между функция, конструкция и естетика, крайният резултат може да се окаже безполезен. Продаването също е наука и изкуство, което за съжаление се неглижира в средите, където се изучават творчески специалности. Цената е и основната причина да се правят компромиси с една или повече от другите три опорни точки. Тя е и едно от основните препятствия на по-неопитните творци да се разгърнат.

Неизменна част от продаването пък е комуникацията. Независимо колко премерени и смислени компромиси е направил един дизайнер, той не трябва да забравя, че целият процес е „игра за двама“. Общуването и обратната връзка играят ключова роля – като в много други житейски случаи – човек трябва да знае кога да отстъпи и кога да бъде по-настоятелен. Съвкупността от тези обстоятелства превръща интериорния дизайн в предизвикателство, а пътят от първата скица до реализацията – в труден, но сладък.

Кои сме ние?

Дизайн Хаус е екип от млади и амбициозни специалисти, попивали опит в различни сфери на архитектурата и интериорния дизайн. Обичаме да рисуваме и творим, падаме си и по техническата част. Белият лист е наш приятел. Познаваме мебелите, материалите и продуктите на пазара. Основна наша цел е да предадем това познание на клиентите, след което заедно с тях да постигнем удовлетворяващ резултат.

Направи запитване.